n: c : i n: 4

`
(yǾǷ|)
f~r
ci4, , , , , , , W, N, ר, ӥ, l, , , д, o, , Z, Y, w, , , [, Ӣ, , , , , O, , , , , , , , , , U, |, z, , , , , , ӳ, , v