n: k : ai

`
(yǾǷ|)
f~r
kai1, ], , R, , ,
kai2, v, , , ]
kai3, , , , t, ,