n: z : im

`
(yǾǷ|)
f~r
zim1, J, L, b, T, , j, , , , , ̣, l, , , , g, , e, y, L, ĸ, ף, , ¤
zim2
zim3, , , e,
zim6, , ^