n: : ng

`
(yǾǷ|)
f~r
ng2
ng4d, , d, k, f, l, , O, m, , , , ^,
ng5m, \, Ԥ, , , , , ɮ
ng6ݳ, ~, , , , , Ԥ, , \, , , , ڲ, Q, , , ,