n: z : im

`
(yǾǷ|)
f~r
zim1y, T, ̣, , , , , j, , b, L, J, l, , , e, , g, , ¤, , L, ĸ, ף,
zim2
zim3, e, , ,
zim6, ^,