n: ng : ai

`
(yǾǷ|)
f~r
ngai1,
ngai2G
ngai3E, n, m, , , ~, k, ,
ngai4, Q, , I, , , Ϫ, F, |, Ρ, , , M, , , , , N, , R, , e, , , , O,
ngai5, |, Ρ, ^, ַ, \, i, , , x, , , , , c, , ,
ngai6γ, , , J, L, , ٨, W, , , Q, , k, , , m, E, , ԰, , , Z, , Y